HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để thực hiện đăng ký tài khoản tại Hệ thống Giáo dục Luyện tập người dùng thực hiện theo các bước sau:

  • Mở trình duyệt web và nhập https://alohoc.vn.

  • Chọn nút Đăng nhập.

  • Chọn mục Đăng ký.

  • Nhập thông tin yêu cầu.

  • Check chọn đồng ý với nhà cung cấp dịch vụ.

  • Chọn nút Đăng ký tài khoản.

  • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công, đồng thời người dùng vào địa chỉ Email đăng ký để kích hoạt tài khoản.