Giáo dục thông minh
& học tập suốt đời
Trải nghiệm AloHoc
  •  Mọi lúc
  •  Mọi nơi
  •  Trên mọi thiết bị di động
  •  Mọi hệ điều hành

Dành cho học sinh

Củng cố và hình thành kiến thức mới; làm thí nghiệm và trải nghiệm Stem; làm bài tập, kiểm tra và tối ưu hóa năng lực bản thân; tương tác với thầy cô và bạn bè; tham gia hoạt động học tập.

Dành cho giáo viên

Chuẩn bị giáo án, bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu và dạy học trực tuyến; nhận xét, đánh giá và tối ưu hóa năng lực học sinh.

Dành cho PHHS

Đồng hành cùng con trong học tập; kết nối với giáo viên và nhà trường trong việc theo dõi sự tiến bộ của con; khai phóng năng lực và phát triển phẩm chất của con em mình.

Dành cho quản trị

Quản lí chất lượng dạy và học; giám sát và tham gia các lớp học trực tuyến; triển khai công tác kiểm tra thường xuyên và định kì; hoạch định kế hoạch giáo dục nhà trường.
Chia sẻ về AloHoc
Tin tức và sự kiện
Đối tác